Tanısal Elektrofizyolojik Çalışma

Ritm bozukluklarının tanısı için kullanılan testlerden en önemlisi elektrofizyolojik çalışmadır. Elektrofizyolojik çalışmadır (EFÇ/EPS) kalpteki anormal ritmin nedenini bulmak için uygulanan tanısal bir testtir. İşlem öncesinde ritm bozukluğu için kullanılan ilaçların 3-5 gün önce kesilmesi gerekmektedir. Hastalar işlem günü EPS öncesi 5-6 saat aç bırakılırlar. EFÇ kalp kateterizasyonu ve anjiyografiye benzer şekilde sadece kasık ve/veya boyun bölgesine uygulanan lokal anestezi ile yapılmaktadır. EFÇ ağrılı değildir, sadece lokal anestezinin iğnesi hissedilir. Bu işlemde damara yerleştirilen bir kılıf içerisinden elektrod kateter adı verilen ince teller/özel kablolar geçirilerek kalbe ilerletilir. Bu esnada röntgen ışınları kullanılarak (floroskopi) kateterin kalbin neresinde olduğu izlenir. Kalp içine gönderilen bu kateterler ile kalbin içinden değişik bölgelerden doğrudan kaydedilen elektrik sinyalleri gelişmiş bilgisayarlar aracılığı ile değerlendirilir. EFÇ’da ayrıca kalp içinden uyarılar verilerek laboratuar şartlarında kalbin elektrik sisteminde sorun olup olmadığı incelenir. Ayrıca ritim bozukluğu ve çarpıntı oluşup oluşmadığı araştırılır ve varsa çarpıntıların türü ve çarpıntıya yol açan sorunlu bölgeler tespit edilir. Tanısal amaçlı EFÇ yaklaşık 25-30 dakika sürmektedir. İşlem sonrasında eğer hastada sadece tanısal test yapıldı ise kasık ve/veya boyundaki kateter kılıfları çekilir. Bu bölgeye 2-4 saat sıkı bandaj ve ağırlık uygulandıktan sonra hastalar ayağa kalkabilir. Klinik duruma göre EPS yapılan hasta aynı gün veya ertesi gün taburcu olabilir.


Elektrofizyolojik çalışma sırasında kalbin içinden test uyarıları verildiğinde çarpıntı hissedilir veya kalbe verilen uyarılarla çarpıntı meydana getirildiğinde hasta esas yakınmasına benzer şeyler hissedebilir. En sık karşılaşılan sorunlar kasığa giriş yerinde şişlik veya morluklardır.