Ritm bozukluklarının tanısı için kullanılan testlerden en önemlisi elektrofizyolojik çalışmadır. Elektrofizyolojik çalışmadır (EFÇ/EPS) kalpteki anormal ritmin nedenini bulmak için uygulanan tanısal bir testtir. Bu işlemde damara yerleştirilen bir kılıf içerisinden elektrod kateter adı verilen ince teller/özel kablolar geçirilerek kalbe ilerletilir.
Kalp içine gönderilen bu kateterler ile kalbin içinden değişik bölgelerden doğrudan kaydedilen elektrik sinyalleri gelişmiş bilgisayarlar aracılığı ile değerlendirilir. EFÇ’da ayrıca kalp içinden uyarılar verilerek laboratuar şartlarında kalbin elektrik sisteminde sorun olup olmadığı incelenir. Ayrıca ritim bozukluğu ve çarpıntı oluşup oluşmadığı araştırılır ve varsa çarpıntıların türü ve çarpıntıya yol açan sorunlu bölgeler tespit edilir. Tanısal amaçlı EFÇ yaklaşık 25-30 dakika sürmektedir. İşlem sonrasında eğer hastada sadece tanısal test yapıldı ise kasık ve/veya boyundaki kateter kılıfları çekilir. Bu bölgeye 2-4 saat sıkı bandaj ve ağırlık uygulandıktan sonra hastalar ayağa kalkabilir. Klinik duruma göre EPS yapılan hasta aynı gün veya ertesi gün taburcu olabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir