Tanısal Elektrofizyolojik Çalışma (Eps)

Ritm bozukluklarının tanısı için kullanılan testlerden en önemlisi elektrofizyolojik çalışmadır. Elektrofizyolojik çalışmadır (EFÇ/EPS) kalpteki anormal ritmin nedenini bulmak için uygulanan tanısal bir testtir. Bu işlemde damara yerleştirilen bir kılıf içerisinden elektrod kateter adı verilen ince teller/özel kablolar geçirilerek kalbe ilerletilir.