Hiper Tansiyon Nedir?

Hipertansiyon basit olarak yüksek kan basıncı demektir. Kan damarları bir ağacın dalları gibi kalpten çıkıp tüm organ ve hücrelere gerekli oksijen ve besin maddelerini ulaştıran kan hücrelerini taşırlar. Damarlarımızdaki kanın hücrelere ulaşması ancak bir basınç altında akmasıyla mümkündür ki biz buna kan basıncı diyoruz.

Hiper Tansiyon Tanısı Nasıl Konur?

HT doğru tanı konması için ölçümlerin doğru yapılması gerekir. Maalesef ülkemizde hekimlerin dahi KB yanlış ölçtüğü yapılan bir çalışmada saptanmıştır. Kan basıncı ölçümü yapan sağlık çalışanlarının yeterli ön eğitime sahip olmaları ve performanslarının düzenli olarak denetlenmesi gerekir. Hasta yakınları veya hastanın kendiside KB otomatik ölçüm cihazları ile gerekli eğitimi aldıktan sonra ölçebilir. Hasta yakınları veya hastanın kendisi takip yapamazsa en yakın sağlık biriminde, aile hekimliği olabilir yapılabilir. Bazen 24 saat hastanın üzerinde kalan KB takibi yapan cihazları tanı koymak veya tedavi etkinliğini değerlendirmek için hastalarımıza takabiliyoruz.